Pravidla

Alta Escuela Espaňola II – figury, posloupnost

 

PREZENTACE AEE v pravidlech pod hlavičkou JEZDECKÉ FEDERACE ANDALUSIE:

 

Andaluská jezdecká federace jako regulátor jezdeckých sportovních aktivit, hostí v rámci svých oborů také drezurní „Vysokou školu“, vědoma si přínosu, který tato disciplína poskytuje jezdeckému světu obecně a zejména drezuře. Výsledkem spojení se mnoha fanoušků, kteří praktikují španělskou drezurní vysokou školu známou také jako akademickou nebo-li „moudrou“ drezuru z období renesance, se naskytne příležitost k rozvoji těchto pravidel, jejichž cílem je organizovat znalosti a dovednosti, které dosud byli libovolné a stanovit vhodné normy pro různé úrovně soutěží.
V současné reformě v roce 2012 se snaží o zlepšení těchto pravidel tím, že jsou více v souladu s racionální přípravou, adaptací na fyzické a psychické možnosti koně.
Jako základní součást disciplíny se bude zvyšovat zátěž na uměleckou stránku, se kterou je tak svázaná.

 

Alta escuela se nazývá klasická nebo-li „moudrá“ drezura.

 

Toto jezdecké vzdělání hledá harmonický rozvoj těla, psychologie a pohybových prvků koně. V důsledku toho, se kůň stává klidný, pružný a hbitý, jde s důvěrou, je pozorný a vytváří harmonický celek se svým jezdcem

Tyto vlastnosti se projevují:

  1. a) otevřeností a pravidelností chodů
  2. b) harmonií, lehkostí a snadností pohybu
  3. c) lehkost předku a angažovanosti zádě, jež je zdrojem impulsu a musí být stále aktivní
  4. d) Přijetí udidel bez napětí nebo odporu

 

 

Kůň působí klidným dojmem, je ovladatelný, sebevědomý, pozorný a velkorysý. Poslouchá příkazy svého jeho jezdce, je naprosto rovný na přímce ve všech chodech a s v zatáčkách je sestavený do oblouku. Jeho chůze je pravidelná a nenucená. Jeho klus je nenucený, pružný, pravidelný, trvalý a aktivní. Jeho cval je pravidelný, lehký a rytmický .
Kyčle jezdce by měly vždy aktivní a podpořit všechny části koně.
Jde o vyjádření přirozené a harmonické rovnováhy, jak fyzické, tak psychické.
Při vší své práci, včetně zastavení, kůň musí být “ na ruce“, to znamená v hleznech podsazený, krk více či méně trvalé klenutý podle úrovně drezúry. Hlava nesena vertikální, krk flexibilní, nejvyšší bod by měl být na krku a kůň by neměl být žádný odpor k svému jezdci.
Kadence je vyjádřením obecné harmonie, která se ukazuje, když se kůň aktivně pohybuje s pravidelností, kmihem a rovnováhou. Rytmus kůň udržuje ve všech chodech, je součástí kadence, s výjimkou kroku. Kadence by měla být zachována v různých cvicích ve všech variantách klusu a cvalu.
V kroku koně a jeho variacích je třeba udržet tempo a plynulost.

 

Figury:

Vedle základních chodů a cviků, které známe z drezurních obdélníků, má Alta Escuela navíc prvky, které běžně nevidíme. Jsou to tak zvané umělecké cviky.
Pokusíme se je postupně vyjmenovat a ve zkratce charakterizovat.

K těm obtížnějším, ale ještě „drezurním“ patří:

Piaffa

Je diagonální pohyb, extrémně shromážděný, rytmický, zvýšený. Kůň vyvolává dojem klusu na místě. Hřbet je pružný a elastický. Záď mírně poklesnutá, aktivní, diagonála se střídá v pravidelném rytmu, záď nese váhu, předek je odlehčen. Končetiny zůstávají v zadržení ve vzduchu – lehce.
Kontakt s hubou koně je jemný, ale konstantní. Krk je vtyčen, uvolněný, ohebný.
Kůň jeví vůli k dopřednému pohybu. Pohyb v před, mírný do 1 m, není trestný.
Chyby jsou nepravidelnost v rytmu, v diagonále, v přímosti chodu, výš záď než kohoutek a krk.

Pasáž

Je klus, velmi shromážděný, zvýšený, rytmický. Kůň je opět více podsazen v hleznech, přední končetiny odlehčené a dopředné, pohyb je pružný a elegantní. Každá diagonála se zadržuje. V základu by se měli přední končetiny i zadní zdvihnout aspoň do půlky nártu.
Přilnutí lehké, krk uvolněný. Kůň ve hřbetu pružný.
Musí být patrný rozdíl mezi shromážděným klusem a pasáží.
Chyby jsou v křivosti, nepravidelnosti, ne diagonalizaci…

 

Dále následují cviky, kterým se říká cviky navíc, na efekt, někdy i umělé. Patří k nim:

 

Inverzní půl a celá pirueta

Což je vlastně obrat kolem předku, ale v prostoru jízdárny.

Jambette

Vztyčená a podržená levá nebo pravá přední končetina, je vodorovná a kůň stojí v klidu.

Inverzní pirueta na třech nohách

Je to jeden z velmi těžkých cviků, kůń dělá inverzní piruetu a přitom má jednu z předních končetin celou dobu ve vzduchu.

Španělský krok

Kůň jde v kroku a zdvihá přední končetiny. Tím se liší od běžného kroku. Přední končetiny se zdvihají v lopatce a natahují se co nejvíc dopředu a nahoru, při zachování rytmu, čtyřdobého nohosledu a podsazení zadních končetin.

 

Dále máme figury nad zemí a skoky.

Zde patří:

El tiera a tiera, země země

Kůň skáče ze zadu na předek v náznaku cvalu, zachovává si nohosled a rytmus. Rytmus je dvoudobý, přední a zadní jdou spolu, jen je jedna víc vpředu jako ve cvalu. Musí být jasný náznak pravého nebo levého cvalu.
Chybou je, když se kůň zkřiví na dvě stopy.

Posada

Kůň je 45 stupňů nad zemí, krk a hlavy jsou zakulacené, přední nohy složené v klidu, váhu nesou zadní nohy.
Hodnotí se délka vznosu a klid koně.

Levada

Je to podobný cvik, jen je kůň pouze 35stupňů nad zemí.
Hodnotí se shromáždění a délka výdrže.

Curveta

Kůň se vztyčí do posady a poskakuje dopředu. Je potřeba aspoň dva skoky než se dotkne zpátky země. Do Curvety se vchází z piafy nebo z cviku země země.

Grupada

Je to první fáze kaprioly, kůň poskočí a skrčí nohy, nejsou vidět podkovy. Kůň je celý ve vzduchu. Je celý kulatý a nohy pěkně souměrně složené.

Balotada

Je to druhá fáze přípravy kaprioly, jsou vidět všechny čtyři podkovy, kůň má nohy ve vzduchu.

Kapriola

Je onen výskok a vykopnutí dozadu, bez nebo s jezdcem.
Má tři fáze: získání impulsu pomocí země země, následuje curveta a z ní capriola.

 

 

Systém soutěží:

 

Od dětí a základních, po nejvyšší, obsahující veškeré figury, s jezdcem na koni nebo na zemi-vedení na dlouhých otěžích.
Vzhledem k obtížnosti jednotlivých cviků, máme na nejvyšších soutěžích pasáž, piafu, piruety, přeskoky, španělský krok, jambett a inversní piruetu na třech nohách.
Další figury bývají spíše součástí jednotlivých exhibic, a také není tolik koní, kteří by je zvládli v plném rozsahu. Jednotliví koně bývají dobří v jednotlivých cvicích.

 

 

Facebook
Google+
http://asaltee.cz/pravidla">
RSS